Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów w Niemczech w  okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2015 r. Od 21 stycznia do 5 marca 2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będzie prowadzić zapisy chętnych studentów.

Więcej…
 
Podziękowania


 
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia


 
Dyżury doradcy Eures z Niemiec

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że odbędą się dyżury pracownika niemieckiego urzędu pracy, doradcy Eures, Pana Oliviera Fiedermanna, który odpowie na pytania osób zainteresowanych z zakresu poszukiwania pracy oraz warunków zatrudnienia na terenie Niemiec. Z indywidualnych porad w ramach dyżurów mogą skorzystać bezrobotni oraz poszukujący pracy. Porady udzielane są w języku niemieckim.

Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Zapraszamy pracodawców do składania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej. 

Więcej…
 
POSIADAMY JESZCZE WOLNE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Praca za progiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz filii w Gubinie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 27
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama